Testing

เปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester ต้องรู้อะไรบ้าง

การเปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ บางความรู้และทักษะที่ควรมี ได้แก่:

  1. พื้นฐานของการทดสอบซอฟต์แวร์: เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ รวมถึงการกำหนดขอบเขต การสร้างแผนการทดสอบ การเขียนกรณีทดสอบ การติดตามข้อบกพร่อง และการปิดกรณีทดสอบ
  2. วิธีการทดสอบต่าง ๆ: รู้จักกับการทดสอบแบบกลุ่มต่าง ๆ เช่น ทดสอบฟังก์ชัน (Functional Testing) ทดสอบไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Testing) ทดสอบการประสิทธิภาพ (Performance Testing) และทดสอบความคงที่ (Stability Testing)
  3. การทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนา: สามารถสื่อสารได้ดีกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถรายงานข้อบกพร่องให้ทีมพัฒนาอย่างชัดเจน
  4. การใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์: ควบคุมการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบซอฟต์แวร์ เช่น Selenium, JIRA, TestRail, Postman, LoadRunner หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับภาษาโปรแกรมที่ใช้ในโครงการ
  5. การเขียนโค้ดและการเข้าใจโค้ด: ความสามารถในการเขียนโค้ดในหนึ่งหรือสองภาษาโปรแกรม เช่น Java, Python, C#, หรือ JavaScript มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับทีมพัฒนาและเข้าใจการทำงานของโปรแกรม นอกจากนี้ การเขียนสคริปต์การทดสอบอัตโนมัติยังเป็นทักษะที่ต้องใช้บ่อยครั้ง
  6. การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา: ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับ Software Tester เนื่องจากคุณต้องสามารถหาข้อบกพร่องและความผิดพลาดที่อาจไม่ชัดเจนในการทดสอบ
  7. รู้จักกับกระบวนการ Agile และ DevOps: เนื่องจากหลายองค์กรใช้ Agile หรือ DevOps ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับตัวในการทำงานกับทีมและกระบวนการพัฒนาได้ดีขึ้น
  8. เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง: ในฐานะ Software Tester คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับปรุงความสามารถของตัวเองให้ทันสมัย
  9. ทักษะการสื่อสาร: การสื่อสารที่ดีเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับ Software Tester เนื่องจากคุณจำเป็นต้องสื่อสารกับทีมพัฒนา ทีมดูแลคุณภาพ และอาจจะต้องสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง การปรับปรุง และความคิดเห็นต่าง ๆ
  10. ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดนอกกรอบ: การเป็น Software Tester ที่ดีควรมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดนอกกรอบ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจไม่คาดคิด การคิดอย่างเปิดกว้างจะช่วยให้คุณสามารถหาข้อบกพร่องและปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้อย่างมากขึ้น

เมื่อคุณเริ่มต้นสายงานใหม่เป็น Software Tester คุณอาจต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้จากที่ทำ การฝึกอบรม และการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงาน การมีทักษะหลากหลาย ความอดทน และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นความสำคัญในการประสบความสำเร็จในสายงาน Software Tester

Patter S

You may also like

Testing

QA กับ Tester เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

QA (Quality Assurance) และ Tester มีความเหมือนและความต่างกันในบางส่วน ทั้งสองบทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว มีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบและขอบเขตของงาน: แม้ว่า QA และ ...
Testing

ตำแหน่ง QA หรือ Tester ต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง

ตำแหน่ง QA (Quality Assurance) หรือ Tester มีหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ในบทบาทนี้ คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามทีมงานและแผนกต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง: การทำงานร่วมกันในทีมงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถประสานงานได้มากขึ้น สื่อสารได้มากขึ้น ...
Testing

Black Box Testing คืออะไร

Black Box Testing เป็นเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้วัดฟังก์ชันของระบบโดยไม่ต้องรู้โครงสร้างภายในของซอฟต์แวร์ หรือไม่ต้องดูโค้ด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหรือโค้ดภายใน โดยมองระบบที่เกี่ยวข้องเป็นกล่องดำ (black box) โดยเป้าหมายของการทดสอบแบบ Black Box คือต้องวัดว่าระบบสามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Testing

Testing

วิธีรัน JMeter ผ่าน Proxy Server

ถ้าในองค์กรของเรามีการใช้งาน Proxy อยู่ จะทำให้การทำ Script หรือรันนั้นเจอปัญหาการเข้าถึง System หรือ Application นั้นๆ เราสามารถ Config proxy ...
Testing

งาน Tester คำถามที่ต้องโดนสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่เขาจะเกริ่นก่อนว่า ให้เรา1. แนะนำตัวเอง โดยประมาณ 2 นาที ไม่ควรแนะนำตัวเองเกิน 5นาที– ชื่อ นามสกุล– ตำแหน่งงานที่เราทำ– ประสบการณ์การทำงานทั้งหมดกี่ปี– หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ทำมีอะไรบ้าง– ...