Testing

ตำแหน่ง QA Software Testing และโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

ตำแหน่งในสายงาน QA Software Testing มีหลายระดับ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร หน้าที่ของแต่ละระดับอาจแตกต่างกัน ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวหน้าในอาชีพ ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง ๆ และหน้าที่ของแต่ละ Level ในสายงาน QA Software Testing

  • QA Tester (Junior Level) หน้าที่: ทดสอบซอฟต์แวร์ รายงานข้อบกพร่องในระบบ จัดทำเอกสารทดสอบและประเมินผล เป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในสาย QA Software Testing หน้าที่หลักคือการทดสอบซอฟต์แวร์ตาม Test Cases และ Test Plan ที่กำหนดโดย QA Lead และทีมงาน

  • QA Analyst (Mid-Level) หน้าที่: วิเคราะห์และออกแบบ Test Cases, การประเมินความต้องการของโครงการ, การติดตามประสิทธิภาพของงานทดสอบ ตำแหน่งนี้เป็นขั้นต่อไปจาก QA Tester หน้าที่หลักคือการวิเคราะห์ความต้องการของโครงการและออกแบบ Test Cases ที่ครอบคลุมความต้องการ นอกจากนี้ยังต้องติดตามประสิทธิภาพของงานทดสอบและประเมินผล

  • QA Lead (Senior Level) หน้าที่: การบริหารจัดการทีม QA, การกำหนด Test Plan และ Test Strategy, การประสานงานระหว่างทีมงาน, การวางแผนการทดสอบ ตำแหน่ง QA Lead มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทีม QA ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนด Test Plan และ Test Strategy ที่เหมาะสมกับความต้องการของโครงการ นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างทีมงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบ และการวางแผนการทดสอบตามกำหนดเวลาของโครงการ

  • QA Manager (Management Level) หน้าที่: การบริหารจัดการและนิเทศทีม QA ในหน่วยงาน, การกำหนดนโยบายและมาตรฐานการทดสอบ, การวิเคราะห์และประเมินผลงาน QA ในระดับองค์กร ตำแหน่ง QA Manager เป็นตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและนิเทศทีม QA ในหน่วยงาน และกำหนดนโยบายและมาตรฐานการทดสอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์และประเมินผลงาน QA ในระดับองค์กร และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับบริหาร

โดยรวมแล้ว ตำแหน่งในสายงาน QA Software Testing มีโอกาสในการก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองสู่ระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่สนใจในสายงานนี้ควรสังเกตุและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง การทำงานอย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวจะช่วยให้คุณพร้อมในการก้าวหน้าไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อคุณสามารถปรับตัวและรับผิดชอบงานที่มีความซับซ้อนขึ้น คุณจะเริ่มเห็นโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจและอิทธิพลมากขึ้น การทำงานอย่างมีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยให้คุณสามารถยืนหยัดในตำแหน่ง QA Software Testing และเติบโตอย่างมีความสุขในสายงานนี้

นอกจากนั้น การค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเข้าสู่โลกของ Automation Testing จะทำให้คุณมีความรู้ความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพที่สูงขึ้นอีก สายงาน QA Software Testing จึงถือว่าเปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างความสำเร็จในอาชีพได้อย่างยิ่งใหญ่ ขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความพยายามในการพัฒนาตัวเองของคุณเอง

Patter S

You may also like

Testing

การทำ Performance Testing ด้วย JMeter

Apache JMeter คือเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพแบบ open-source ที่ใช้สำหรับการทดสอบและวัดประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เช่น แอปพลิเคชันเว็บ, บริการเว็บ, ฐานข้อมูล, การส่งคิวข้อความ, และอื่น ๆ มาดูวิธีการทำ ...
Testing

การทำ Automated Test ด้วย Robot Framework กับ Cypress เลือกใช้อะไร เพราะอะไร

Robot Framework และ Cypress เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated Testing ที่มีความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และคุณสามารถเลือกใช้อันใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของคุณ Robot Framework เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Testing

Testing

QA กับ Tester เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

QA (Quality Assurance) และ Tester มีความเหมือนและความต่างกันในบางส่วน ทั้งสองบทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว มีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบและขอบเขตของงาน: แม้ว่า QA และ ...
Testing

ตำแหน่ง QA หรือ Tester ต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง

ตำแหน่ง QA (Quality Assurance) หรือ Tester มีหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ในบทบาทนี้ คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามทีมงานและแผนกต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง: การทำงานร่วมกันในทีมงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถประสานงานได้มากขึ้น สื่อสารได้มากขึ้น ...
Testing

เปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester ต้องรู้อะไรบ้าง

การเปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ บางความรู้และทักษะที่ควรมี ได้แก่: เมื่อคุณเริ่มต้นสายงานใหม่เป็น Software Tester คุณอาจต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้จากที่ทำ การฝึกอบรม และการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ...