Testing

ตำแหน่ง QA หรือ Tester ต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง

ตำแหน่ง QA (Quality Assurance) หรือ Tester มีหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ในบทบาทนี้ คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามทีมงานและแผนกต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง:

  1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developers): QA จะต้องสื่อสารกับนักพัฒนาเพื่อรายงานข้อบกพร่อง และอาจเสนอแนะวิธีการแก้ไข
  2. ผู้จัดการโครงการ (Project Managers): QA จะต้องประสานงานกับผู้จัดการโครงการเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดและเป้าหมายของโครงการ
  3. ทีมออกแบบ (Designers): QA อาจต้องทำงานร่วมกับทีมออกแบบเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของอินเตอร์เฟซผู้ใช้และประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับ
  4. ผู้เขียนเอกสาร (Technical Writers): QA อาจต้องสื่อสารกับผู้เขียนเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าคู่มือผู้ใช้และเอกสารอื่น ๆ อธิบายการทำงานของซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
  5. ทีมสนับสนุนลูกค้า (Customer Support): QA อาจต้องร่วมมือกับทีมสนับสนุนลูกค้าเพื่อตรวจสอบปัญหาที่ลูกค้าพบเจอและช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  6. ผู้บริหาร (Stakeholders): QA อาจต้องสื่อสารกับผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  7. ทีม DevOps: QA อาจต้องทำงานร่วมกับทีม DevOps เพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงในกระบวนการพัฒนาและขณะปฏิบัติการ
  8. ทีมประสานงาน (Business Analysts): QA อาจต้องสื่อสารกับทีมวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้และวัตถุประสงค์ของโครงการ

การทำงานร่วมกันในทีมงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถประสานงานได้มากขึ้น สื่อสารได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสื่อสารที่ดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ QA หรือ Tester ประสบความสำเร็จในบทบาทของตัวเอง

Patter S

You may also like

Testing

การทำ Performance Testing ด้วย JMeter

Apache JMeter คือเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพแบบ open-source ที่ใช้สำหรับการทดสอบและวัดประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เช่น แอปพลิเคชันเว็บ, บริการเว็บ, ฐานข้อมูล, การส่งคิวข้อความ, และอื่น ๆ มาดูวิธีการทำ ...
Testing

ตำแหน่ง QA Software Testing และโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

ตำแหน่งในสายงาน QA Software Testing มีหลายระดับ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร หน้าที่ของแต่ละระดับอาจแตกต่างกัน ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวหน้าในอาชีพ ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง ๆ และหน้าที่ของแต่ละ Level ในสายงาน ...
Testing

การทำ Automated Test ด้วย Robot Framework กับ Cypress เลือกใช้อะไร เพราะอะไร

Robot Framework และ Cypress เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated Testing ที่มีความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และคุณสามารถเลือกใช้อันใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของคุณ Robot Framework เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Testing

Testing

QA กับ Tester เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

QA (Quality Assurance) และ Tester มีความเหมือนและความต่างกันในบางส่วน ทั้งสองบทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว มีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบและขอบเขตของงาน: แม้ว่า QA และ ...
Testing

เปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester ต้องรู้อะไรบ้าง

การเปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ บางความรู้และทักษะที่ควรมี ได้แก่: เมื่อคุณเริ่มต้นสายงานใหม่เป็น Software Tester คุณอาจต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้จากที่ทำ การฝึกอบรม และการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ...