Testing

การทำ Automated Test ด้วย Robot Framework กับ Cypress เลือกใช้อะไร เพราะอะไร

Robot Framework และ Cypress เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated Testing ที่มีความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และคุณสามารถเลือกใช้อันใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของคุณ

Robot Framework เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated Testing ที่มีความสามารถในการทดสอบสิ่งต่างๆ เช่น Web Applications, Mobile Applications, API และอื่นๆ มีรูปแบบการเขียนแบบ Keyword-Driven ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่านและเขียน และสามารถใช้งานร่วมกับหลายภาษาได้

Cypress เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated Testing ที่มีความสามารถในการทดสอบ End-to-End สำหรับ Web Applications และมีความเป็นระบบง่ายต่อการใช้งาน สามารถทดสอบโดยใช้ JavaScript และมีไลบรารี่และ plugins เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ มีรูปแบบการเขียนที่เป็นภาษาประจำตัว และสามารถดูผลลัพธ์ของการทดสอบและรายงานผลลัพธ์ใน Cypress Dashboard

ดังนั้น การเลือกใช้อันใดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทดสอบอะไร และควรทำการเปรียบเทียบกับความต้องการและการใช้งานของคุณ หากคุณต้องการทดสอบ End-to-End สำหรับ Web Applications และมีความชอบในการเขียนโค้ดด้วย JavaScript คุณควรเลือกใช้ Cypress แต่หากคุณต้องการทดสอบสิ่งต่างๆและมีความชอบในการเขียนโค้ดแบบ Keyword-Driven หรือต้องการทดสอบสิ่งต่างๆ ร่วมกับหลายภาษา คุณควรเลือกใช้ Robot Framework

และสำหรับการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง ความสามารถในการทดสอบ Mobile Applications คุณควรใช้ Robot Framework เนื่องจาก Cypress ยังไม่สามารถทดสอบ Mobile Applications ได้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ยังมีข้อดีและข้อเสียของทั้ง Robot Framework และ Cypress ซึ่งคุณควรศึกษาและเปรียบเทียบกันให้ดีก่อนที่จะเลือกใช้อันใด รวมถึงการใช้งานและการดูแลรักษาของระบบทั้งหมด และการรับประกันความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการและสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Patter S

You may also like

Testing

การทำ Performance Testing ด้วย JMeter

Apache JMeter คือเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพแบบ open-source ที่ใช้สำหรับการทดสอบและวัดประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เช่น แอปพลิเคชันเว็บ, บริการเว็บ, ฐานข้อมูล, การส่งคิวข้อความ, และอื่น ๆ มาดูวิธีการทำ ...
Testing

ตำแหน่ง QA Software Testing และโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

ตำแหน่งในสายงาน QA Software Testing มีหลายระดับ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร หน้าที่ของแต่ละระดับอาจแตกต่างกัน ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวหน้าในอาชีพ ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง ๆ และหน้าที่ของแต่ละ Level ในสายงาน ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Testing

Testing

QA กับ Tester เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

QA (Quality Assurance) และ Tester มีความเหมือนและความต่างกันในบางส่วน ทั้งสองบทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว มีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบและขอบเขตของงาน: แม้ว่า QA และ ...
Testing

ตำแหน่ง QA หรือ Tester ต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง

ตำแหน่ง QA (Quality Assurance) หรือ Tester มีหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ในบทบาทนี้ คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามทีมงานและแผนกต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง: การทำงานร่วมกันในทีมงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถประสานงานได้มากขึ้น สื่อสารได้มากขึ้น ...
Testing

เปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester ต้องรู้อะไรบ้าง

การเปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ บางความรู้และทักษะที่ควรมี ได้แก่: เมื่อคุณเริ่มต้นสายงานใหม่เป็น Software Tester คุณอาจต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้จากที่ทำ การฝึกอบรม และการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ...