Mobile Banking

Bualuang mBanking วิธีเพิ่มวงเงินการโอนด้วยตัวเอง

หากคุณต้องการเพิ่มวงเงินในการโอนเงินผ่าน Bualuang mBanking, คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เข้าสู่ระบบ Bualuang mBanking บนโทรศัพท์ของคุณ
  • เลือกเมนู “เพิ่มเติม” หรือ “More” ที่อยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
  • เลือก “วงเงินส่วนตัว”
  • คุณจะเห็นรายการของวงเงินในการโอนเงินปัจจุบัน หากต้องการเพิ่มวงเงิน, เลือก “เปลี่ยนวงเงิน”
  • ป้อนวงเงินใหม่ที่คุณต้องการตั้งค่าในช่อง “วงเงินโอนเงินต่อวัน” แล้วกด “ยืนยัน”
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ป้อนถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  • คุณอาจต้องยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนอยู่ ป้อนรหัส OTP นั้นและกด “ยืนยัน”

หลังจากดำเนินการข้างต้นเสร็จสิ้น, วงเงินในการโอนเงินของคุณจะถูกปรับปรุงตามที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าบางธนาคารอาจจำกัดวงเงินการโอนเงินสูงสุด หากคุณต้องการปรับวงเงินเกินวงเงินที่กำหนด, คุณอาจต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารเพื่อขอความช่วามช่วยเสริมเพิ่มเติม

หากคุณต้องการปรับวงเงินเกินวงเงินที่กำหนด, คุณอาจต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารเพื่อขอความช่วยเสริมเพิ่มเติม ในกรณีที่ธนาคารอนุญาตให้เพิ่มวงเงินเกินวงเงินสูงสุด คุณอาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงวงเงิน

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าวงเงินในการโอนเงินที่สามารถปรับปรุงได้ อาจมีความแตกต่างตามระดับความปลอดภัยของบัญชีและประวัติการใช้งานของลูกค้า

สุดท้าย, อย่าลืมตรวจสอบวงเงินในการโอนเงินเป็นประจำเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการใช้งาน Bualuang mBanking และให้แน่ใจว่าวงเงินนั้นเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของคุณ

Patter S

You may also like

Mobile Banking

วิธีจัดการอุปกรณ์ หรือลบอุปกรณ์บน Bualuang mBanking

Bualuang mBanking เป็นแอปพลิเคชันการธนาคารของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ หากคุณต้องการจัดการหรือลบอุปกรณ์บน Bualuang mBanking คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
Mobile Banking

วิธียืมเงินผ่าน SCB ดอกเบี้ยเพียง 0 79%

วิธียืมเงินสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต SCB และบัตรกดเงินสด Speedy Cash สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำรายการ มีบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดที่ผ่านอนุมัติและเปิดใช้งานบัตรแล้ว App SCB Easy จำนวนเงินที่ต้องการกู้ จำนวนเดือน ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *