Mobile Banking

วิธียืมเงินผ่าน SCB ดอกเบี้ยเพียง 0 79%

วิธียืมเงินสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต SCB และบัตรกดเงินสด Speedy Cash

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำรายการ

  • มีบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดที่ผ่านอนุมัติและเปิดใช้งานบัตรแล้ว
  • App SCB Easy
  • จำนวนเงินที่ต้องการกู้ จำนวนเดือน และบัญชีที่รับเงิน

ขั้นตอนการใช้

Patter S

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *