Mobile Banking

วิธีจัดการอุปกรณ์ หรือลบอุปกรณ์บน Bualuang mBanking

Bualuang mBanking เป็นแอปพลิเคชันการธนาคารของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ หากคุณต้องการจัดการหรือลบอุปกรณ์บน Bualuang mBanking คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • เข้าสู่ระบบ Bualuang mBanking ของคุณ
  • หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู “เพิ่มเติม” ที่อยู่ทางด้านขวาล่างของหน้าจอ
  • เลือก “จัดการอุปกรณ์” จากหน้าเมนูที่ปรากฏขึ้น
  • คุณจะเห็นรายชื่อของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนในระบบ Bualuang mBanking ของคุณ หากต้องการจัดการหรือลบอุปกรณ์ใด ๆ ให้คลิกที่ “ลบอุปกรณ์” ที่อยู่ข้างๆรายชื่ออุปกรณ์นั้น และกดยืนยันอีกครั้ง
  • เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น อุปกรณ์ที่คุณเลือกลบจะถูกนำออกจากระบบ Bualuang mBanking ของคุณ
Patter S

You may also like

Mobile Banking

Bualuang mBanking วิธีเพิ่มวงเงินการโอนด้วยตัวเอง

หากคุณต้องการเพิ่มวงเงินในการโอนเงินผ่าน Bualuang mBanking, คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: หลังจากดำเนินการข้างต้นเสร็จสิ้น, วงเงินในการโอนเงินของคุณจะถูกปรับปรุงตามที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าบางธนาคารอาจจำกัดวงเงินการโอนเงินสูงสุด หากคุณต้องการปรับวงเงินเกินวงเงินที่กำหนด, คุณอาจต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารเพื่อขอความช่วามช่วยเสริมเพิ่มเติม หากคุณต้องการปรับวงเงินเกินวงเงินที่กำหนด, คุณอาจต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารเพื่อขอความช่วยเสริมเพิ่มเติม ในกรณีที่ธนาคารอนุญาตให้เพิ่มวงเงินเกินวงเงินสูงสุด คุณอาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงวงเงิน ...
Mobile Banking

วิธียืมเงินผ่าน SCB ดอกเบี้ยเพียง 0 79%

วิธียืมเงินสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต SCB และบัตรกดเงินสด Speedy Cash สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำรายการ มีบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดที่ผ่านอนุมัติและเปิดใช้งานบัตรแล้ว App SCB Easy จำนวนเงินที่ต้องการกู้ จำนวนเดือน ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *