MOST POPULAR

LATEST NEWS

วิธีจัดการอุปกรณ์ หรือลบอุปกรณ์บน Bualuang mBanking

Bualuang mBanking เป็นแอปพลิเคชันการธนาคารของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ หากคุณต้องการจัดการหรือลบอุปกรณ์บน Bualuang mBanking คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

Bualuang mBanking วิธีเพิ่มวงเงินการโอนด้วยตัวเอง

หากคุณต้องการเพิ่มวงเงินในการโอนเงินผ่าน Bualuang mBanking, คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: หลังจากดำเนินการข้างต้นเสร็จสิ้น, วงเงินในการโอนเงินของคุณจะถูกปรับปรุงตามที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าบางธนาคารอาจจำกัดวงเงินการโอนเงินสูงสุด หากคุณต้องการปรับวงเงินเกินวงเงินที่กำหนด, คุณอาจต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารเพื่อขอความช่วามช่วยเสริมเพิ่มเติม หากคุณต้องการปรับวงเงินเกินวงเงินที่กำหนด, คุณอาจต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารเพื่อขอความช่วยเสริมเพิ่มเติม ในกรณีที่ธนาคารอนุญาตให้เพิ่มวงเงินเกินวงเงินสูงสุด คุณอาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงวงเงิน นอกจากนี้ โปรดทราบว่าวงเงินในการโอนเงินที่สามารถปรับปรุงได้ อาจมีความแตกต่างตามระดับความปลอดภัยของบัญชีและประวัติการใช้งานของลูกค้า สุดท้าย, ...

การทำ Automated Test ด้วย Robot Framework กับ Cypress เลือกใช้อะไร เพราะอะไร

Robot Framework และ Cypress เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated Testing ที่มีความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และคุณสามารถเลือกใช้อันใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของคุณ Robot Framework เป็นเครื่องมือทดสอบ Automated Testing ที่มีความสามารถในการทดสอบสิ่งต่างๆ เช่น Web ...

วิธี Install Cypress สำหรับทำ Automated Testing

วิธีการติดตั้ง Cypress สำหรับทำ Automated Testing มีดังนี้: Copy codenpm install cypress arduinoCopy codenpx cypress open นี่เป็นวิธีการติดตั้งและใช้งาน Cypress สำหรับทำ ...

QA กับ Tester เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

QA (Quality Assurance) และ Tester มีความเหมือนและความต่างกันในบางส่วน ทั้งสองบทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว มีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบและขอบเขตของงาน: แม้ว่า QA และ Tester อาจมีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบ แต่ทั้งสองบทบาทนี้มีความสำคัญในการให้แน่ใจว่าซอฟต์แว ร์หรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ...

ตำแหน่ง QA หรือ Tester ต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง

ตำแหน่ง QA (Quality Assurance) หรือ Tester มีหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ในบทบาทนี้ คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามทีมงานและแผนกต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง: การทำงานร่วมกันในทีมงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถประสานงานได้มากขึ้น สื่อสารได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสื่อสารที่ดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ ...

เปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester ต้องรู้อะไรบ้าง

การเปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ บางความรู้และทักษะที่ควรมี ได้แก่: เมื่อคุณเริ่มต้นสายงานใหม่เป็น Software Tester คุณอาจต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้จากที่ทำ การฝึกอบรม และการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงาน การมีทักษะหลากหลาย ความอดทน และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นความสำคัญในการประสบความสำเร็จในสายงาน Software ...

วิธี Import data test จาก Excel ไปยัง Robot Framework

เพื่อทำการ import data test จาก Excel ไปยัง Robot Framework ได้โดยใช้ไลบรารี “ExcelLibrary” ซึ่งสามารถติดตั้งผ่าน pip ได้ดังนี้ โดยเมื่อเราได้ข้อมูลจากการอ่านไฟล์ Excel แล้ว ...

Black Box Testing คืออะไร

Black Box Testing เป็นเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้วัดฟังก์ชันของระบบโดยไม่ต้องรู้โครงสร้างภายในของซอฟต์แวร์ หรือไม่ต้องดูโค้ด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหรือโค้ดภายใน โดยมองระบบที่เกี่ยวข้องเป็นกล่องดำ (black box) โดยเป้าหมายของการทดสอบแบบ Black Box คือต้องวัดว่าระบบสามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยจะต้องทดสอบผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังด้วย เช่นกันกับผลลัพธ์ที่คาดหวังจากระบบ เทคนิคการออกแบบทดสอบแบบ Black ...

Xpath คืออะไร วิธีการเขียนเบื้องต้น

XPath คือภาษาสำหรับเลือกข้อมูลใน XML และ HTML ที่เราสามารถใช้เพื่อเข้าถึง element และ attribute ของ XML หรือ HTML ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ id หรือ ...

Keywords ใน Robot Framework คืออะไร

Keyword ใน Robot Framework เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทดสอบ เพราะว่า Keyword จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งแยกการทำงานของ Test Case เป็นส่วนๆ ย่อยๆ และสามารถใช้ Keyword ซ้ำใน Test Case ...

Variables ใน Robot Framework คืออะไร

Robot Framework มีการจัดการตัวแปรที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถประกาศและใช้ตัวแปรได้ในทุกส่วนของ Test Case หรือ Keyword ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้: ในตัวอย่างนี้ ตัวแปร ${test_variable} ถูกประกาศและกำหนดค่าเริ่มต้นให้ด้วยค่า Example Value จากนั้นคำสั่ง ...