Testing

QA กับ Tester เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

QA (Quality Assurance) และ Tester มีความเหมือนและความต่างกันในบางส่วน ทั้งสองบทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว มีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบและขอบเขตของงาน: แม้ว่า QA และ Tester อาจมีความแตกต่างในระดับความรับผิดชอบ แต่ทั้งสองบทบาทนี้มีความสำคัญในการให้แน่ใจว่าซอฟต์แว ร์หรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้ง QA และ Tester ต้องทำงานร่วมกันในทีมงานเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ...
Testing

ตำแหน่ง QA หรือ Tester ต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง

ตำแหน่ง QA (Quality Assurance) หรือ Tester มีหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ในบทบาทนี้ คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามทีมงานและแผนกต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง: การทำงานร่วมกันในทีมงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถประสานงานได้มากขึ้น สื่อสารได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสื่อสารที่ดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ QA หรือ Tester ประสบความสำเร็จในบทบาทของตัวเอง
Testing

เปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester ต้องรู้อะไรบ้าง

การเปลี่ยนสายงานมาเป็น Software Tester คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ บางความรู้และทักษะที่ควรมี ได้แก่: เมื่อคุณเริ่มต้นสายงานใหม่เป็น Software Tester คุณอาจต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้จากที่ทำ การฝึกอบรม และการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงาน การมีทักษะหลากหลาย ความอดทน และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นความสำคัญในการประสบความสำเร็จในสายงาน Software Tester
Robot Framework

วิธี Import data test จาก Excel ไปยัง Robot Framework

เพื่อทำการ import data test จาก Excel ไปยัง Robot Framework ได้โดยใช้ไลบรารี “ExcelLibrary” ซึ่งสามารถติดตั้งผ่าน pip ได้ดังนี้ โดยเมื่อเราได้ข้อมูลจากการอ่านไฟล์ Excel แล้ว สามารถนำไปใช้ในการสร้าง Test Cases และ Test Suites ...
Testing

Black Box Testing คืออะไร

Black Box Testing เป็นเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้วัดฟังก์ชันของระบบโดยไม่ต้องรู้โครงสร้างภายในของซอฟต์แวร์ หรือไม่ต้องดูโค้ด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหรือโค้ดภายใน โดยมองระบบที่เกี่ยวข้องเป็นกล่องดำ (black box) โดยเป้าหมายของการทดสอบแบบ Black Box คือต้องวัดว่าระบบสามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยจะต้องทดสอบผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังด้วย เช่นกันกับผลลัพธ์ที่คาดหวังจากระบบ เทคนิคการออกแบบทดสอบแบบ Black Box เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ Tester ใช้บ่อยๆ สามารถนำไปใช้ทดสอบทุกระดับเช่น Unit, ...
Robot Framework

Xpath คืออะไร วิธีการเขียนเบื้องต้น

XPath คือภาษาสำหรับเลือกข้อมูลใน XML และ HTML ที่เราสามารถใช้เพื่อเข้าถึง element และ attribute ของ XML หรือ HTML ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ id หรือ class สำหรับการเข้าถึงข้อมูล การเขียน XPath นั้นจะใช้ syntax ...
Robot Framework

Keywords ใน Robot Framework คืออะไร

Keyword ใน Robot Framework เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทดสอบ เพราะว่า Keyword จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งแยกการทำงานของ Test Case เป็นส่วนๆ ย่อยๆ และสามารถใช้ Keyword ซ้ำใน Test Case หรือ Keyword อื่นๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำงานแบบไม่ซ้ำซ้อน และใช้งานได้ง่ายขึ้น. ...
Robot Framework

Variables ใน Robot Framework คืออะไร

Robot Framework มีการจัดการตัวแปรที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถประกาศและใช้ตัวแปรได้ในทุกส่วนของ Test Case หรือ Keyword ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้: ในตัวอย่างนี้ ตัวแปร ${test_variable} ถูกประกาศและกำหนดค่าเริ่มต้นให้ด้วยค่า Example Value จากนั้นคำสั่ง Log จะใช้แสดงค่าของ ${test_variable} และคำสั่ง Set Variable ...
Run Keyword And Return Status
Robot Framework

การใช้ Run Keyword And Return Status ใน Robot Framework

ใน Robot Framework สามารถใช้คำสั่ง Run Keyword And Return Status เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันหรือ Keyword อื่นๆ และคืนค่าสถานะการทำงานของฟังก์ชันนั้น ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลลัพธ์ของการทำงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้: ในตัวอย่างนี้ คำสั่ง Run Keyword And Return Status จะเรียกใช้ ...
Run Keyword And Return Status
Robot Framework

วิธีทำ Automated APIs Testing ด้วย Robot Framework

Robot Framework มีความสามารถสูงในการทดสอบ REST API ด้วยการใช้ library ต่างๆ ที่ให้มาด้วย เช่น RequestsLibrary หรือ RESTInstance การทดสอบ REST API ด้วย Robot Framework สามารถทำได้โดยการเขียน keyword ที่จะส่ง request ...

Posts navigation