Featured

วิธีตั้งเวลาการปิดหน้าจอบน mac OS

สำหรับคนที่กำลังเริ่มใช้งาน mac OS นั้นอาจจะต้องปวดหัวกับการหาเมนูแต่ละอย่างกันแน่ๆว่า มันอยู่ตรงไหนและใช้งานยังไง การตั้งเวลาการปิดหน้าจอก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องปวดหัวกัน วิธีตั้งเวลาการปิดหน้าจอบน mac OS ไปที่เมนู System Preferences ตามรูปด้านล่าง 2. ไปที่เมนู Energy Saver ...

Author List

Patter S